Profylaktisk behandling
Home Site map
If you are under 21, leave this site!

Sitemap: Profylaktisk behandling. Profylax – Wikipedia

Profylax betyder ungefär förebyggande åtgärd. Inom det medicinska området handlar det vanligtvis om förebyggande av sjukdom. Profylaktiska åtgärder mot sjukdom innefattar ett flertal åtgärder för att minska risk för smitta. Exempel på profylaktisk behandling är vaccination och insättande av profylaktiska läkemedel såsom. profylaktisk - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Profylaktisk behandling av diabetes. Nyhet Möjligheten att förebygga typ II-diabetes på farmakologisk och ickefarmakologisk väg har undersökts i en stor randomiserad studie (1). För att inkluderas i studien krävdes en ålder >25 år, BMI>24, fP-glukos på 5,,9 mmol/L och P-glukos på 7,,0 vid. Profylakse (græsk: προφυλάσσω, "at bevogte på forhånd") er et medicinsk fagudtryk, der til daglig kaldes forebyggelse. I lægevidenskabelige sammenhænge. grunde.tobehealthy.se er en hjemmeside og database, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre. Exempel på profylaktisk behandling är vaccination och insättande av profylaktiska läkemedel såsom Lariam/Malarone (ökar motståndskraften mot malaria).


1 2 3 4 5 6